Sayı 7: Siyaset

Abuzer Dişkaya  Ahmet Ayhan Çitil  Ahmet Taşağıl  Ali Yaşar Sarıbay  Dursun Çiçek • İbrahim Halil Üçer • İhsan Fazlıoğlu  H. Yunus Apaydın  Mahmut Hakkı Akın  M. Ertan Kardeş  M. Akif Kayapınar  Necdet Subaşı  Ömer Türker · Özgür Kavak  Özkan Öztürk  Soner Gündüzöz Tahsin Görgün

Teklif, varoluşumuza temel teşkil eden temalarla ilgili sorgulama sürecini bu kez siyaset temasıyla sürdürüyor.

Teklif, her seferinde olduğu gibi klasik hükmündeki kitapların tanıtımları, muhtelif alıntılar ve uzmanlarca kaleme alınan makalelerle geçmişten günümüze siyaseti ele alan farklı yaklaşımlara bütünlüklü bir bakış getirmeye çalışıyor.

Teklif, sıcak savaşların yaşandığı, yenilerinin beklendiği, yeni bir dünya savaşı ihtimalinden yüksek sesle söz edildiği; ülkemizde farklı siyasî yönelimlere sahip kişilerin karşılıklı oturup konuşabilme imkânını neredeyse yitirdikleri; tek bir devlet içerisinde ortak bir ülküyü paylaşmayan birden fazla milletin yaşadığına ilişkin iddiaların yüksek sesle ifade edildiği; liberal demokrasinin insanların beklentilerini karşılamakta yeterli olup olamayacağının sorgulandığı; ekonomik sıkıntıların aşırı uçlarda yer alan siyasî hareketleri kışkırttığı … bir dönemde herkesi siyaset üzerine yeniden tefekkür etmeye davet ediyor.

Teklif, siyaset üzerine geniş kapsamlı bir tartışmayı adalet, gayb, özgürlük, gerçeklik, mükellefiyet ve insan temalarıyla irtibatlı olarak tartışmaya açıyor.

AÇIK OTURUM

Ahmet Ayhan Çitil, İbrahim Halil Üçer, İhsan Fazlıoğlu, Ömer Türker, Tahsin Görgün

SÜTUNLAR

ALINTI VE ÇEVİRİ