Künye

İmtiyaz Sahibi
Ketebe Kitap ve Dergi Yayıncılığı AŞ Adına
Mustafa Albayrak

Yayın Kurulu
Ahmet Ayhan Çitil

Dursun Çiçek
İbrahim Halil Üçer
İhsan Fazlıoğlu
Ömer Türker
Tahsin Görgün

Yayın Koordinatörü
Dursun Çiçek

Redaksiyon
Sümeyye Şahin

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Rıdvan Tulum

Reklam
Abdullah Hanönü

(Reklam Genel Müdürü)
Ziya Kadam
(Reklam Genel Müdür Yrd.)

Reklam Rezervasyon
0212 467 65 65

Tasarım ve Uygulama
Muhammed Nur Anbarlı (Matbu)
Alaaddin Şahin (Web)