Yeni Siyasallıklar: “Post-Kemalizm” / “Teo-Kemalizm”

Necdet Subaşı

Necdet SubaşıGünümüzde siyaset gündelik hayatın temel rükünleri arasında yer almakta artık eskisi kadar zorlanmıyor. Toplumsal gerçekliğin kendine özgü doğası ve akışı siyasal bakış açıları içinde ancak okunup tartışılabiliyor. Siyasetin belli başlı nüfuz alanlarının genişleme potansiyelinden farklı olarak bugün kendini dayatan yeni siyasallıklarla birlikte şekillenen birtakım kıymet ölçüleriyle karşı karşıyayız.

Bir üst dile, derin ilgi ve tecessüse, kudretli düşünce arayışlarına ve kuşkusuz sıkı varlık bilincine yönelik güçlü bir idrak eşliğinde teorisi inşa edilen kadim siyaset alanı giderek gündelikleşmenin sıradan tazyiki altında kendini dönüştürmeye teslim olmuş durumda. Türkiye bağlamında gözlemlenen fiili durum ise siyaseti de siyasal olanı da kendi özelinde tartışmaktan imtina eden ve yeni durumu gerçekliğin bastırılmış heveskârlığından devşiren bir tür popülariteye teslim olmuş durumda.

Modern Türkiye’de resmîleşmiş kimlik beyanı aynı zamanda geniş kamusalı da kontrol etme iştiyakından vazgeçmeyen bir siyasal aklın hegemonik söyleminde kendine statü kazanır. Bu bağlamda Kemalizm, Cumhuriyet’le birlikte imparatorluk geleneklerinde kendi hikayesine hiçbir şekilde dayanak ve ortak bulmaya ihtiyaç duymayan müstağniliğiyle malul olarak varlığını devam ettirir. Resmî siyasal söylemin ulus-devlet normları ekseninde biçimlenen formlarını koruma ve geliştirme ruhsatı daha başından itibaren Kemalizm’e tevdi edilmiş gibidir. Artık bir daha geri dönülmesi sadece imkânsız olarak değil düşünülemez olarak da teyit edilen hilafet gereklilikleri bundan böyle yerini laik siyasa etrafında kalıcılık kazanacak olan baskın bir tahayyüle teslim olmak zorunda bırakılacaktır. Dönemsel beklentiler içinde zamanla miadı dolmuş bir siyasal münderecata sık sık gönderme yaparak iddialarından vazgeçmeme çabası içinde yaşama azmini izhar eden “gayrıresmî”, gizli ve örtük muhalif söylemler de ileride kendilerine elverişli gelişme olanağı bulana kadar müstakil dil ve söylemlerini kapalı devre bir stratejik yöntem içinde güncelleme çabası içinde olacaklardır.
Makalenin devamını okumak için Abone Olun