Modern Devletin İmkânsızlığı Wael B. Hallaq’ın Modern Çağda Bir İslam Devleti Niçin Mümkün Değildir? Kitabı Üzerine

Dursun Çiçek

Dursun ÇiçekGerek Batı’da ve gerekse çevirisi yapıldıktan sonra Türkiye’de ciddi anlamda tartışılan bir metin oldu İmkânsız Devlet… Bidayette hemen “İslam Devletinin İmkânsızlığı” olarak anlaşılan metin gerçekte bir metnin nasıl yanlış anlaşılabileceğinin veya anlaşılmadığının da göstergesi de oldu. Çünkü bir İslam Devletinin İmkânsızlığı başka bir şey, Modern Çağda Bir İslam Devletinin İmkânsızlığı başka bir şeydir. Diğer deyişle modern paradigmayı kendisine zemin kılarak bir İslam devleti oluşturmakla Müslümanların tarihî tecrübelerinde ortaya koydukları devlet aynı bağlamda değerlendirilemez.

Hallaq, kitabının Türkçeye yapılan çevirisinde İmkânsız Devlet’in yanlış anlaşıldığının farkındadır. Nitekim kitaba yazdığı ön sözde kitabının birinci derecede Modernite eleştirisi olduğunu ve dolayısıyla modern zeminde İslam devletinin imkânsızlığının bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini belirtir. Dolayısıyla açmaz, Müslümanların açmazından ziyade modernitenin açmazından kaynaklanmaktadır. Öyleyse Müslümanlar birinci derecede Modernite zemininde bir devlet modeli inşa etmek yerine kendi tarihî tecrübeleri zemininde şeriat ve İslamî yönetim bağlamında arayışlarını sürdürmeli, İslam fıkhı ve bu zeminde oluşan yönetim biçiminin sadece Müslümanların değil tüm insanlık ve insanlığın geleceği için var olan potansiyelini göz ardı etmemelidir.
Makalenin devamını okumak için Abone Olun