Sayı 11: Tedeyyün

Ahmet Ayhan Çitil  Ahmet Dağ  Celaleddin Çelik  Dursun Çiçek  Hacı Bayram Başer • Hasan Aycın  Hicret K. Toprak  Hümeyra Özturan  İbrahim Halil Üçer  İhsan Fazlıoğlu • Kadriye Durmuşoğlu  Mehmet Görmez  Necdet Subaşı  Ömer Türker  Tahsin Görgün

Teklif, yoğun bir toplumsal, kültürel ve teknolojik değişim sürecinden geçtiğimiz, bazılarına göre dinin dilde, sanatta ve diğer kültürel ögelerdeki toplumsal etkisinin giderek zayıfladığı, bazılarına göre ise dindarlığın kimliklerin korunması için öneminin her zamankinden daha fazla arttığı, bilhassa gençlerin bir dine inanmak için öncelikle ikna olmayı bekledikleri, bu itibarla da içinde yaşadıkları toplumun kültürü üzerinden tevarüs ettikleri hemen her türlü dinî anlayış ve uygulamayı sorgulama yoluna gittikleri, “hakikat sonrası toplum” adlandırmasının sıklıkla kullanıldığı ve insanların bir kısmının, anlam görmedikleri bir dünyaya terk edildikleri izlenimine kolaylıkla kapılabildiği bir dönemde herkesi tedeyyün üzerine yeniden tefekkür etmeye davet ediyor.

Teklif, tedeyyün üzerine geniş kapsamlı bir tartışmayı şimdiye kadar ele aldığı tüm temalarıyla irtibatlı olarak tartışmaya açıyor.

AÇIK OTURUM

Ahmet Ayhan Çitil, Dursun Çiçek, İbrahim Halil Üçer, İhsan Fazlıoğlu, Ömer Türker, Tahsin Görgün

SÜTUNLAR

ALINTI VE ÇEVİRİ