Sayı 14: Gazze’den Sonra (Özel Sayı)

Ahmet Ayhan Çitil Ahmet Demirhan • Ahmet Köroğlu Ali Osman Karaoğlu Berdal Aral Dursun Çiçek Eyüp Al Eşref Altaş Faruk Taşçı Hasan Aycın  Hilal Görgün İbrahim Halil Üçer • İhsan Fazlıoğlu İsmail Yaylacı M. Akif Kayapınar Mehmet Görmez Ovamir Anjum Ömer Faruk Uysal Ömer Türker Rıdvan Şentürk Şinasi Gündüz Tahsin Görgün

Teklif, her zamanki çizgisinin dışına çıkarak bu sayısını insanlık tarihini “yaşanmasından önce ve sonra” olmak üzere ikiye bölmeye namzet Gazze hadisesine ayırıyor.

Teklif, Gazze Hadisesi’ni, özgürlüğün ve tutsaklığın gerçek anlamlarını açığa çıkarmasından cihadın kapsamını genişletmesine; Filistin hadisesini tarihsel seyrindeki konumundan dünya düzeni bağlamındaki yerine; hakikat–zulüm karşıtlığını izhar edişinden uluslararası hukuk perspektifinin aczini görünür kılmasına; Siyonizm’in sınır tanımayan vahşetini dünya kamuoyunun gözüne sokmasından genel anlamda sömürgeciliğin nelere yol açabildiğini bir kez daha hatırlatmasına; savaşın medyada nasıl sunulduğundan kimlerin hayal kırıklığına yol açan tepkiler ortaya koyduğuna (…) tüm yönleriyle masaya yatırıyor.

Teklif, Gazze Hadisesi’yle birlikte becit, ivedi ve yakıcı bir hale gelen âdil dünya talebini karşılayacak fikirleri geliştirme mükellefiyetini başta Müslümanlar olmak üzere tüm insanlığa hatırlatabilmeyi umuyor.

AÇIK OTURUM

Ahmet Ayhan Çitil, İbrahim Halil Üçer, İhsan Fazlıoğlu, Ömer Türker, Tahsin Görgün

SÜTUNLAR