Sayı 13: Tarih

Abdulkadir Macit • Ahmet Ayhan Çitil • Bilal Toprak • Cahid Şenel Dursun Çiçek Ekrem Demirli  Fatih Bayram   İbrahim Halil Üçer • İhsan Fazlıoğlu • Kamuran Gökdağ  Murat Şamil Şen • Ömer Türker • Salime Leyla Gürkan  Selami Varlık  Şinasi Gündüz • Tahsin Görgün • Zahid Atçıl

Teklif, varoluşumuza temel teşkil eden temalarla ilgili sorgulama sürecini bu kez tarih temasıyla sürdürüyor.

Teklif, her seferinde olduğu gibi klasik hükmündeki kitapların tanıtımları, muhtelif alıntılar ve uzmanlarca kaleme alınan makalelerle geçmişten günümüze tarih sorununu ele alan farklı yaklaşımlara bütünlüklü bir bakış getirmeye çalışıyor.

Teklif, tarihin neredeyse metafiziği ikame ettiği, her şeyin tarihselliğinden söz edildiği, iktidarın neyin, nasıl hatırlanıp, neyin unutulacağını karar verme erkiyle özdeşleştiği, geçmişte yaşananların bugüne etkisini açığa çıkarmanın akademinin en önce gelen projelerinden birisi olduğu bir dönemde herkesi tarih üzerine yeniden tefekkür etmeye davet ediyor.

Teklif, tarih üzerine geniş kapsamlı bir tartışmayı bu sayıya kadar ele alınan tüm temalarla irtibatlı olarak tartışmaya açıyor.

AÇIK OTURUM

Ahmet Ayhan Çitil, İbrahim Halil Üçer, İhsan Fazlıoğlu, Ömer Türker, Tahsin Görgün

SÜTUNLAR