Sayı 10: Bilim

Ahmet Ayhan Çitil  Baha Zafer  Cengiz Ekemen  Dursun Çiçek  Enes Özel  Enis Doko • Faruk Karaarslan  İbrahim Bahçi  İbrahim Halil Üçer  İhsan Fazlıoğlu  Kasim Küçükalp • Latif Karagöz  Murat Şamil  Mustafa Yavuz  Necdet Subaşı  Ömer Türker  Soner Gündüzöz  Tahsin Görgün  Zehra Bilgin

 

Teklif, varoluşumuza temel teşkil eden temalarla ilgili sorgulama sürecini bu kez bilim temasıyla sürdürüyor.

Teklif, her seferinde olduğu gibi klasik hükmündeki kitapların tanıtımları, muhtelif alıntılar ve uzmanlarca kaleme alınan makalelerle, geçmişten günümüze bilimi ele alan farklı yaklaşımlara bütünlüklü bir bakış getirmeye çalışıyor.

Teklif, bir yandan bilimsel denilen bilginin diğer tüm bilgi türlerini önemsizleştirme eğiliminde olduğu; insanların sorunları ortak akıl oluşturmakla veya katılım üzerinden değil de teknolojiler vasıtasıyla çözülebileceğini düşünmeye başladıkları; akademide uzmanlaşmanın uç noktalara vardığı; bilimlerin bir zamanların metafiziğe ait görülen sorulara cevap önerme çabasına giriştikleri bir dönemde herkesi bilim üzerine yeniden tefekkür etmeye davet ediyor.

Teklif, bilim üzerine geniş kapsamlı bir tartışmayı şimdiye kadar ele aldığı tüm temalarıyla irtibatlı olarak tartışmaya açıyor.

AÇIK OTURUM

Ahmet Ayhan Çitil, İbrahim Halil Üçer, İhsan Fazlıoğlu, Dursun Çiçek, Ömer Türker, Tahsin Görgün

SÜTUNLAR

KİTABİYÂT