Açık Oturum: Siyaset

Ahmet Ayhan Çitil: Teklif dergisinin “Siyaset” başlıklı sayısının açık oturumu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tabii siyaset deyince çok geniş bir konudan bahsediyoruz. Bu konunun şu ana kadar ele aldığımız konulardan bir farklılığı var. Diğer konularda bir şeyler söylemek veya yazmak için bir tür uzmanlık gerekirken konu siyaset olunca böyle bir durumun söz konusu olmadığı […]

Açık Oturum: Adalet

[/dflip Türker: Bismillah ve bihi nesta‘în. Adalet kelimesi, neredeyse dinî ve felsefî tüm bilimlerde terminolojik kullanıma sahip. Kelimenin esas itibariyle iki boyutu var: Birincisi, gündelik dildeki anlamıdır. Yani ortalama bir zihinde adaletle ilgili sınırları dakik bir şekilde çizilmemiş bir anlam bulunur. Oldukça eski olan bu anlamıyla adalet, belirli bir bilim dalında ya da felsefede kazandığı […]

Açık Oturum: Gayb

Fazlıoğlu: Şöyle başlayabiliriz: Bir şey hakkında yargıda bulunmak, o şeyin tasavvurunun uzantısı olduğuna göre öncelikle gayb kavramını açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Bu çerçevede gayb, metafizik ve meçhul kavramları arasında bir ayrım yapmak önemli. Çünkü günümüzde büyük oranda metafizik ile gayb karıştırılıyor; hatta bazen meçhul yani bilinmeyen anlamında kullanılıyor. Öte yandan Evren’in bilinmeyen tarafları var; geleceğe ilişkin […]

Açık Oturum: Özgürlük

Çitil: Sevgili arkadaşlar, açık oturumlarımızın üçüncüsünde buluşmuş durumdayız. Okurlarımıza da hatırlatmak üzere ilk sayımız mükellefiyet, ikinci sayımız gerçeklik temalarını taşıyordu ve biz mükellefiyet meselesinin kaçınılmaz bir şekilde gerçeklik sorununu ve aynı şekilde özgürlüğü iktiza ettiğini düşünerek peş peşe bu temaları seçmiştik. Öncelikle bu meseleler, yani mükellefiyetimizin ne olduğu, nasıl bir gerçeklik içerisinde yaşadığımız ya da […]

Açık Oturum: Gerçeklik

İhsan Fazlıoğlu: Gerçeklik dediğimiz şey bir soru konusu kılınacaksa öncelikle bu gerçekliği idrâk eden, bu gerçeklik üzerine konuşan insanın ve idrâk imkânlarının yani kognitif(bilişsel) yapısının konuşulması gerekir diye düşünüyorum. Tahsin Görgün: Gerçeklik hakkında konuşurken insanın konuya kendisi ile başlamasının, ilk bakışta hep şikâyet ettiğimiz Kartezyen tavra düşme riski var. Nitekim bu tavır Gerçeklik’i özne’nin kararına […]

Sayı 13: Tarih

Abdulkadir Macit • Ahmet Ayhan Çitil • Bilal Toprak • Cahid Şenel • Dursun Çiçek • Ekrem Demirli • Fatih Bayram  • İbrahim Halil Üçer • İhsan Fazlıoğlu • Kamuran Gökdağ • Murat Şamil Şen • Ömer Türker • Salime Leyla Gürkan • Selami Varlık • Şinasi Gündüz • Tahsin Görgün • Zahid Atçıl Teklif, varoluşumuza temel teşkil eden temalarla ilgili sorgulama sürecini bu kez tarih temasıyla sürdürüyor. Teklif, her seferinde olduğu gibi klasik hükmündeki kitapların tanıtımları, muhtelif alıntılar ve uzmanlarca […]

Sayı 12: Temeddün

Ahmet Ayhan Çitil • Bilal Toprak • Dursun Çiçek • Gökdemir İhsan • Gültekin Yıldız • İbrahim Halil Üçer • İhsan Fazlıoğlu • Kasım Küçükalp • Ömer Türker • Tahsin Görgün • Recep Alpyağıl • Ruhi Güler • Vahdettin Işık • Zahit Atçıl • Temeddün ve medeniyet aynı anlama mı gelir? Gelmiyorsa anlam farklılaşmasının kökeninde ne yer alır? Bu farklılaşma tam olarak hangi dönemde belirgin bir hâl […]

Sayı 11: Tedeyyün

Ahmet Ayhan Çitil • Ahmet Dağ • Celaleddin Çelik • Dursun Çiçek • Hacı Bayram Başer • Hasan Aycın • Hicret K. Toprak • Hümeyra Özturan • İbrahim Halil Üçer • İhsan Fazlıoğlu • Kadriye Durmuşoğlu • Mehmet Görmez • Necdet Subaşı • Ömer Türker • Tahsin Görgün • Teklif, yoğun bir toplumsal, kültürel ve teknolojik değişim sürecinden geçtiğimiz, bazılarına göre dinin dilde, sanatta ve diğer kültürel ögelerdeki toplumsal […]

Sayı 10: Bilim

Ahmet Ayhan Çitil • Baha Zafer • Cengiz Ekemen • Dursun Çiçek • Enes Özel • Enis Doko • Faruk Karaarslan • İbrahim Bahçi • İbrahim Halil Üçer • İhsan Fazlıoğlu • Kasim Küçükalp • Latif Karagöz • Murat Şamil • Mustafa Yavuz • Necdet Subaşı • Ömer Türker • Soner Gündüzöz • Tahsin Görgün • Zehra Bilgin •   Teklif, varoluşumuza temel teşkil eden temalarla ilgili sorgulama sürecini bu kez bilim temasıyla […]

Yeni Bilim’den

333. Medenîleşmiş uluslar kadar barbar olan bütün uluslar da zaman ve mekân bakımından birbirlerinden uzak olmaları nedeniyle ayrı ayrı kurulsalar da şu üç insani adeti daima korumuşlardır. Hepsinin bir dini vardır. Hepsi evlilikleri törenlerle kutsar, hepsi defin töreni yapar. Ve ister vahşi ister kaba olsun hiçbir ulusta, din, evlilik ve cenaze töreni ayinlerinden daha seçkin […]