Sayı 8: Üniversite

Ahmet Ayhan Çitil  Alim Arlı  Bekir S. Gür  Dursun Çiçek  Faruk Karaarslan • İbrahim Halil Üçer  İhsan Fazlıoğlu  Mahmut Hakki Akın  Necdet Subaşı  Mustafa Gündüz  Ömer Türker  Recep Alpyağıl  Salim Korkmaz  Şükran Fazlıoğlu  Tahsin Görgün • Tuncay Başoğlu

Teklif, varoluşumuza temel teşkil eden temalarla ilgili sorgulama sürecini bu kez üniversite temasıyla sürdürüyor.

Teklif, her seferinde olduğu gibi klasik hükmündeki kitapların tanıtımları, muhtelif alıntılar ve uzmanlarca kaleme alınan makalelerle geçmişten günümüze üniversiteyi ele alan farklı yaklaşımlara bütünlüklü bir bakış getirmeye çalışıyor.

Teklif, pek çok alanda yeni teknolojik devrimlerin yaşandığı, kapitalizmin yeni biçiminin tüm kurumları hizmet veren yapılara dönüştürmekte olduğu, yapay zekâ teknolojilerinin enformasyon derleme çabalarını insanlara ait bir alan olmaktan çıkardığı, her türlü kaynağın elektronik ortamda son derece hızlı bir biçimde ulaşılabilir hale geldiği, sosyal medya ve internet mecralarının gençleri hıza, derin düşünmemeye, her an eğlenceyle bağ kurmaya alıştırdığı ve dolayısıyla gençlerin dikkatlerini kapalı sınıflarda uzun süre tutmanın neredeyse imkânsızlaştığı (…) bir dönemde herkesi üniversite üzerine yeniden tefekkür etmeye davet ediyor.

Teklif, üniversite üzerine geniş kapsamlı bir tartışmayı şimdiye kadar ele aldığı tüm temalarıyla irtibatlı olarak tartışmaya açıyor.

AÇIK OTURUM

Ahmet Ayhan Çitil, İbrahim Halil Üçer, İhsan Fazlıoğlu, Ömer Türker, Tahsin Görgün

SÜTUNLAR

ALINTI VE ÇEVİRİ