Sayı 12: Temeddün

Ahmet Ayhan Çitil  Bilal Toprak Dursun Çiçek  Gökdemir İhsan  Gültekin Yıldız • İbrahim Halil Üçer  İhsan Fazlıoğlu  Kasım Küçükalp  Ömer Türker  Tahsin Görgün • Recep Alpyağıl  Ruhi Güler  Vahdettin Işık  Zahit Atçıl

Temeddün ve medeniyet aynı anlama mı gelir? Gelmiyorsa anlam farklılaşmasının kökeninde ne yer alır? Bu farklılaşma tam olarak hangi dönemde belirgin bir hâl almıştır?

Her çağda öncü ve gücü elinde bulunduran tek bir medeniyet mi vardır? Bir medeniyetler çokluğundan söz edilebilir mi?

İcabât-ı zamaniyyeden kaçış var mıdır? Kaçmaya çalışmak anlamlı bir çaba mıdır?

Batı/Avrupa medeniyeti ayrıcalıklı mıdır? Müslümanlar için çağdaş medeniyete intisap etmek, kimliğini yitirmek anlamına mı gelir? Endülüs psikozundan nasıl kurtulabiliriz? Kurtulmaya çalışmak doğru bir strateji midir?

Medenîleşme, taassubun kırılması ve ilerleme ile eş anlamlı kabul edilebilir mi?

Kemâl ve özgürlük iki farklı gaye midir? Çatışırlar mı, çakışırlar mı?

Değişimin alıp yürüdüğü, dönüşümün neredeyse geri dönülmez bir hal aldığı günümüzde hâlâ medeniyet-i sahîhadan söz edilebilir mi?

İslam coğrafyasında süregiden değişim sürecinde inisiyatifin kaynağı dışsal dinamikler midir? İçsel dinamiklere dönüş mümkün müdür? Müslümanlar kendi temeddün anlayışlarıyla tutarlı, bütünlüklü ve sistematik bir değişim modeli geliştirebilirler mi?

 

AÇIK OTURUM

Ahmet Ayhan Çitil, Dursun Çiçek, İbrahim Halil Üçer, İhsan Fazlıoğlu, Ömer Türker, Tahsin Görgün

SÜTUNLAR

ALINTI VE ÇEVİRİ