Sayı 1: Mükellefiyet

Ahmet Dağ • Ahmet Ayhan Çitil • Can Habip Türker • Celal Türer • Dursun Çiçek • Enver Gülşen  Emin Selçuk Taşar  Halit Uyanık  İbrahim Halil Üçer • İhsan Fazlıoğlu • Kamuran Gökdağ  Muhammed A. Ağcan • Merve Betül Üçer • Mürteza Bedir  Nazife Şişman  Necdet Subaşı • Nihat Erdoğmuş • Ömer Türker  Özkan Gözel • Süleyman Seyfi Öğün • Tahsin Görgün • Tuncay Başoğlu

Bir kabı ancak daha geniş bir kap içine alabilir. Bu itibarla Müslümanların önündeki düşünme ödevi Modern düşüncenin içinden geçerek ve içererek aşmayı gerektirmektedir. Burada asıl amaç dini, mevcut fikriyata yakınlaştırmak olamaz. Fikriyatı inananların içinde rahat edecekleri biçimde dönüştürmek esas olmalıdır. Gelenekle bağ bugünün sorunlarını bugün düşünerek kurulabilir. En uç dalda açan çiçeğin hangi dallara, gövdeye ve köklere bağlandığı ancak o çiçek açtıktan sonra önem kazanabilir.

Teklif, Müslümanların geliştirmesi beklenen düşünce tarzının belki de en önemli amacının Müslümanlar için düşünceyi — düşünme etkinliğinin kolay olması anlamında değil bir Müslümanın hangi alanda neyi düşünerek kendisini var edebileceğinin kendisine açık biçimde sunulması anlamında — bir amel olarak kolaylaştırmak olduğuna inanıyor.

AÇIK OTURUM

Tahsin Görgün, İhsan Fazlıoğlu, Ahmet Ayhan Çitil, Ömer Türker, İbrahim Halil Üçer

SÜTUNLAR

SORUŞTURMA

ALINTI VE ÇEVİRİ

KİTABİYÂT