Bakara Sûresinin 143. Âyeti

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazırو كذالك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا

Bakara Suresi (2): 143 Meâl-i şerîfi: “Ve ey ümmet-i Muhammed! İşte böyle bir sırat-ı müstakime hidayet etmek suretiyle biz sizi vasat, merkez ve her tarafı denk, mu’tedil, hayırlı bir ümmet yaptık ki siz diğer nâs üzerine kavlen veya fi’len veya halen şâhid-i adil ve nümune-i imtisal olasınız.” Tefsir Şüheda, şehîdin cem’idir, şehîd de şehadetten «faîl» bima’nâ «fâil» veya «mef’ûl» olarak şahid yahud meşhud ma’nasınadır.


Makalenin devamını okumak için Abone Olun