Toplumsallık, Tekillik ve Teklif

Kamuran Gökdağ

Kamuran GökdağEvvela şunu belirtmem gerekir ki, her biri diğeriyle yakından ilişkili olan toplumsallık, tekillik ve teklifin şimdisi, busu ve burası ya da Hegelci ve Heideggerci anlamda “bu şimdi”si ve “bu burası” hala tecrübe etmekte olduğumuz salgın koşullarıdır. Başka bir ifadeyle, tartışmanın ikameti, şimdiyi ve burasını ya da daha da tekilleştirerek onu paradoksal bir şekilde aynı anda tüm zamanlara ve mekânlara ait kılan “bu şimdi”yi ve “bu burası”nı veren salgın durumudur. Bu sebeple, toplumsallığın tüm kökensel başlangıç varsayımlarında olduğu gibi bir ölçüde muhayyel ve musavver olmak zorunda olan salgın koşulları, aynı zamanda onun diğer salgınlar veya benzer biçimlerde toplumsallıkla ilişkilenen kıtlık gibi durumlarla benzeşen tümel bir boyutta kalmamızı gerektirecektir. Yani burada zorunlu olarak tekilde tümeli —en azından tekildeki tümel boyutu— konuşmuş olacağız aslında. Peki, toplumsallık, tekillik ve teklifin “bu şimdi”si neden “bu salgın”dır?
Makalenin devamını okumak için Abone Olun