Sayı 15: Usûl

Ahmet Ayhan Çitil Ahmet Dağ  Dursun Çiçek Hacı Bayram Başer  Hanife Kutgi H. Yunus Apaydın • İbrahim Halil Üçer İhsan Fazlıoğlu İshak Arslan Kasım Küçükalp • Mürteza Bedir Ömer Türker Tahsin Görgün

Teklif, varoluşumuza temel teşkil eden temalarla ilgili sorgulama sürecini bu kez usûl temasıyla sürdürüyor.

Teklif, her seferinde olduğu gibi klasik hükmündeki kitapların tanıtımları, muhtelif alıntılar ve uzmanlarca kaleme alınan makalelerle geçmişten günümüze usûl sorununu ele alan farklı yaklaşımlara bütünlüklü bir bakış getirmeye çalışıyor.

Teklif, kontrole vesile olan verileri, tahakkümü pekiştiren teknolojileri üreten usûllerin makbul olduğu; asılların unutulduğu; tekniğin öne çıktığı; dolaşıma kolayca girebilen sözlerin doğru kabul edildiği, zarfın mazrufa öncelikli g.rülmeye başlandığı bir dönemde, herkesi usûl üzerine yeniden tefekkür etmeye davet ediyor.

Teklif, usûl üzerine geniş kapsamlı bir tartışmayı bu sayıya kadar ele alınan tüm temalarla irtibatlı olarak tartışmaya açıyor.

AÇIK OTURUM

Ahmet Ayhan Çitil, İhsan Fazlıoğlu, Ömer Türker, Tahsin Görgün

SÜTUNLAR

ALINTI