Sayı 4: Gayb

Ahmet Ayhan Çitil  Ahmet Dağ  Baha Zafer  Dursun Çiçek  Emre Şan  Enis Doko  Eşref Altaş  Hasan Akay  İbrahim Halil Üçer  İhsan Fazlıoğlu  Kasım Küçükalp  Mehmet Sabri Genç  Muhammed Coşkun  Ömer Türker  Tahsin Görgün  Selami Varlık  Semih Kaplanoğlu • Şinasi Gündüz Zehra Bilgin

Teklif, bu dünyadaki varoluşumuzla ilgili temaları ve onları sorgulama sürecini bu kez Gayb temasıyla sürdürüyor.

Teklif her seferinde olduğu gibi klasik hükmündeki kitapların tanıtımları, muhtelif alıntılar ve uzmanlarca kaleme alınan makalelerle geçmişten günümüze gayb sorununu ele alan farklı yaklaşımlara bütünlüklü bir bakış getirmeye çalışıyor.

Teklif insanlığın bir yandan kâinatta olup biten her şeyi bilebileceği iddiasının güçlendiği, bir diğer yandan da zaten bilinecek bir hakikatin en başından beri var olmadığına ilişkin bir kanaatin yaygınlaştığı çağımızda herkesi bilinen – bilinmeyen – bilinemeyen üzerine yeniden tefekkür etmeye davet ediyor.

Teklif “Gayb nedir?” ve “İnsanın gaybla nasıl bir irtibatı vardır?” sorularını, “Nasıl bir özgürlük?”, “Nasıl bir gerçeklik?”, “Nasıl bir mükellefiyet?” sorularıyla irtibatlı olarak tartışmaya açıyor.

AÇIK OTURUM

Tahsin Görgün, İhsan Fazlıoğlu, Ahmet Ayhan Çitil, Ömer Türker, İbrahim Halil Üçer

SÜTUNLAR

SÖYLEŞİ

ALINTI VE ÇEVİRİ

KİTABİYÂT