M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, suivi de notes de travail (Görünür ve Görünmez, çalışma notları)

Emre Şan

Emre ŞanMaurice Merleau-Ponty son büyük eseri olan Görünür ve Görünmez’i tamamlayamadan 3 Mayıs 1961’de erken yaşta hayatını kaybetmiştir. Görünür ve Görünmez başlığını vermek istediği eserinin yazımına ölümünden iki yıl önce başlamıştır. Söz konusu projenin 1959 öncesi elyazmalarındaki muhtemel başlıkları Hakikatin Soykütüğü ve Hakikatin Kökeni’dir. 

Merleau-Ponty’nin ölümünden sonra Claude Lefort’un yayına hazırladığı kitabın dört ana bölümü şunlardır: “Düşünüm ve Sorgulama” (s. 17-75), “Sorgulama ve Diyalektik” (s. 75-142), “Sorgulama ve Görü” (s. 152-172) ve “İç içelik – Kesişme” (s. 172-205). Toplam dört bölümün dışında Merleau-Ponty’nin kitabın hazırlığı için tuttuğu yaklaşık yüz sayfalık çalışma notları mevcuttur (s. 205-335). Bölümlerin adından da anlaşılacağı gibi kitap geleneksel düşünümün, diyalektiğin ve görünün eleştirisi ile onlara alternatif bir felsefî sorgulama önerir. İlk bölüm şeylerin (s.21-23), dünyanın (s. 23-24), başkanın (s. 24-27), ve idealliğin (s. 27-30) fenomenolojik betimlemesini içerir ve Descartes, Kant ve Husserl ile devam eden bilinç felsefelerini eleştirir (s. 49-74). “Sorgulama ve Diyalektik” başlıklı bölüm yeni bir diyalektik düşüncesi arayışıdır. Merleau-Ponty, Hegel ve Sartre’ın argümanlarını ele alarak (s. 77-123) diyalektiğin krizini ortaya koyar. “Sorgulama ve Görü” bölümü ise Husserl’in “eidetik görü” teorisini eleştirir (s. 152-160) ve ideallik alanının aslında fenomenolojik alana dâhil olduğunu ileri sürer. 
Makalenin devamını okumak için Abone Olun