Sayı 5: Adalet

Ahmet Ayhan Çitil  Asım Cüneyd Köksal  Dursun Çiçek  Hatice Umut  İbrahim Halil Üçer • İhsan Fazlıoğlu  Kamuran Gökdağ  Lütfi Sunar  Mahmut Hakki Akın  Miran Çetiner • Muhammed A. Ağcan  Mustafa Özel  Nail Okuyucu  Oğuz Haşlakoğlu  Ömer Türker • Sercan Gürler  Tahsin Görgün  Yunus Cengiz Yusuf Yerli

 

Teklif, varoluşumuza temel teşkil eden temalarla ilgili sorgulama sürecini bu kez adalet temasıyla sürdürüyor.

Teklif, her seferinde olduğu gibi klasik hükmündeki kitapların tanıtımları, muhtelif alıntılar ve uzmanlarca kaleme alınan makalelerle geçmişten günümüze adalet sorununu ele alan farklı yaklaşımlara bütünlüklü bir bakış getirmeye çalışıyor.

Teklif gerek ülke gerekse yerküre ölçeğinde gelir dağılımının alabildiğine bozulduğu, herkesin hakikat-sonrası bir toplumda yaşamaktan söz ettiği, siyasetle hukukun iç içe geçmekte olduğu bir dönemde herkesi adalet üzerine yeniden tefekkür etmeye davet ediyor.

Teklif, adalet üzerine geniş kapsamlı bir tartışmayı gayb, özgürlük, gerçeklik, mükellefiyet temalarıyla irtibatlı olarak tartışmaya açıyor.

AÇIK OTURUM

Tahsin Görgün, İhsan Fazlıoğlu, Ahmet Ayhan Çitil, Ömer Türker, İbrahim Halil Üçer

SÜTUNLAR

ALINTI VE ÇEVİRİ

KİTABİYÂT