Muğnî’den Adalet Üzerine

Kadı Abdulcebbâr

Kadı AbdulcebbârBil ki, fâilin hasen olacak şekilde “mefulü” faydalandırdığı veya ona zarar verdiği her fiil, adalet ve hikmet niteliğine sahip olan fiillerdendir.  Ancak bizden bir fâilin bir fayda sağlamak veya bir zararı defetmek için “kendi şahsına” yaptığı fiiller, bu şekilde nitelenemez. Bu nedenle Zeyd’in yemesi, içmesi, işlediği mendup ve vacip fiiller hakkında “adalet” kullanılmaz. Buna karşılık iyi olacak şekilde başkasına zarar verdiğinde ya da bir fayda sağladığında Zeyd hakkında “ona âdil davrandı” ve yaptığı fiile de “adalet” denir. Bu yüzden “kâdının hasımlar arasında âdil davrandığı” (mutlak olarak) söylenemez. Bu ifade, ister fayda isterse zarar olsun, kâdının hasımlar arasında yaptığı fiilin iyi ve insaf olması durumunda kullanılır.
Makalenin devamını okumak için Abone Olun