Bir İstismar Aracı Olarak Tabiatı Estetize Etmek

Dursun Çiçek

Dursun Çiçekİstanbul’u aç gülzâr yap…

—Osman Gazi

İnsan tabiatın hâkimi ve yorumlayıcısıdır…

Francis Bacon

Göğü yükseltti ve mizanı koydu…

Rahman Suresi 7. Âyet

O ki her şeyi güzel yarattı…

Secde Suresi 7. Âyet 

 

İslam âlimleri âlemi (gerek insanlar ve canlılar gerekse de Allah dışındaki tüm varlık anlamında) tek bir alem olarak kabul ederler. Âlem ve diğer açılımları olan tabiat ve dünya içindekilerle birlikte bir görünen olarak görünmeyenin izi ve göstergesidir. Nitekim âlem, ilim kökünden bir şeyin bilinmesini sağlayan anlamına gelir. Dolayısıyla onun varlığı ve nitelikleri asıl varlıkla ilgili olarak bize bilgiler verir, yol gösterir. Bu minvalde İslam düşünce gelenekleri âlemi, tabiatı ve dünyayı berzah, işaret, âyet, tecelli ve tezahür başta olmak üzere pek çok kavramla izah etmişler, en önemlisi de âlemdeki dengeyi ve mihengi, güzellik, doğruluk, iyilik ve adalet üzerinden öne çıkarmışlardır. Çünkü âlem/tabiat/dünya güzeldir, hatta en güzel bir biçimde yaratılmıştır. Bu güzel yaratılış insanın cenneti unutmaması/hatırlaması ile doğru orantılıdır.

Gazalî’ye göre insanlar, Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği üzere Allah’ın göklerde ve yerde yaratmış olduklarına nazarlarını yöneltip derinlemesine düşünürlerse, orada ne bir adaletsizlik ne de bir uygunsuzluk görebilirler. Allah’ın kulları arasında dağıttığı, kendilerine verdiği rızık, hüzün, ecel, sevgi, kudret, iman, küfür, tâat ve mâsiyetin, her şeyin mutlak bir adalet üzere olduğunu, içinde zulüm ve haksızlığın bulunmadığını görür ve bilirler. Burada doğru, güzel ve iyinin hak üzere hiyerarşik olarak nasıl düzenlendiğini de anlarlar. Her şey olması gerektiği ölçüde ve olması gerektiği gibidir. İmkânda bundan daha güzeli, daha tam olanı, daha mükemmeli yoktur. 
Makalenin devamını okumak için Abone Olun