Sayı 14: Gazze’den Sonra (Özel Sayı)

Ahmet Ayhan Çitil • Ahmet Demirhan • Ahmet Köroğlu • Ali Osman Karaoğlu • Berdal Aral • Dursun Çiçek • Eyüp Al • Eşref Altaş • Faruk Taşçı • Hasan Aycın • Hilal Görgün • İbrahim Halil Üçer • İhsan Fazlıoğlu • İsmail Yaylacı • M. Akif Kayapınar • Mehmet Görmez • Ovamir Anjum • Ömer Faruk Uysal • Ömer Türker • Rıdvan Şentürk • Şinasi Gündüz • Tahsin Görgün Teklif, her zamanki çizgisinin dışına çıkarak […]

Apartheid ve Uluslararası Hukuk Siyonizm’in Ürettiği Irk Ayrımcılığı Üzerine

Irk ayrımcılığı, yüzyıllara yayılan pratiğiyle “öteki” yaratan ve onu baskılayan en önemli araç olmuştur. Ne Rosa Parks’ın meşhur “Otobüs Eylemi” ne de Malcolm X’in “Haccı” onu toplumsal bir vakıa olmaktan çıkarmaya yetmiştir. Ancak ırk ayrımcılığının hukuk temelli ve kamu politikasının bir parçası olarak yapılması, ırkçılığın kökleşmesi açısından katalizör vazifesi görmüştür. Nitekim Nazi Almanya’sında ırkçı politikaları […]

Felaketi Anlamak, Anlamlandırmak ve Kavramak Nekbe ve Nekse

يا‭ ‬فلسطينُ‭ ‬اصطليها‭ ‬نكبةً هاجها‭ ‬للقومِ‭ ‬عَهْدٌ‭ ‬مُضطرِمْ …. فكأَنَّا‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬مُلتَقى‭ ‬ نكبةٍ‭ ‬تَطغَى،‭ ‬وأُخرى‭ ‬تَسْتَجِمْ Ah Filistin! Tekrar yeni bir Nekbe/felaket ile yanıyorsun! Yeniden ateşli bir kader senin halkını bekliyor! ……. Sanki sana nöbetleşe uğramak üzre bir dizi nekbenin sırada beklediğini görüyorum, peşini bırakmıyorlar: birisi azarken bir sonraki sırasını bekliyor! —Ahmed Muharrem […]

Deconstructing Zionism Kitabı Üzerine

İslâm dünyasının kanayan yarası Filistin meselesi, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının 7 Ekim 2023’te İzzeddin el–Kassam Tugayları’nın gerçekleştirdiği “Aksa Tufanı” operasyonu sonrası şiddetlenerek artmasıyla yeniden gündemimizin en önemli maddelerinden biri hâline geldi. İsrail’in Filistinli direnişçilerin meşru müdafaa eylemlerini bahane ederek perçinlediği saldırgan tavrı, yalnızca Müslüman coğrafyada değil; neredeyse tüm ülkelerde tepkiye sebep oldu. Vicdan sahipleri, İsrail’in […]

Abdülvehhâb el-Messiri ve Siyonizm Eleştirisi

Genel Çerçeve, Düşünsel Arka Plan Abdulvahab el–Messiri, uzun yıllara yayılan entelektüel kariyerinde modernizmden Siyonizm’e, postmodernizmden sekülerizme, hümanizmden Müslüman siyasî düşüncesine ve Filistin meselesinin çeşitli bileşenlerini kapsayan geniş bir yelpazede altmışa yakın kitap ve çok sayıda makale kaleme almayı başarmış önemli bir isimdir. Ayrıca Filistin edebiyatı alanında da çalışmalar yapmış; hikâye, şiir ve çocuk kitapları kaleme […]

Teoman Duralı’nın “Çağdaş Küresel Medeniyet” Analizi Üzerine

Son yüz yıldır tüm insanlığın şahit olduğu Batı eksenli askerî, siyasî ve kültürel emperyalizmin Batı düşüncesinin ve medeniyetinin bir uzantısı olup olmadığı, Aydınlanma değerleri ile uygulamalar arasında bir çelişkinin bulunup bulunmadığı bilhassa Müslümanlar ve Batı dışı toplumlar tarafından tartışılmıştır. Bu tartışmalarda genellikle Batı medeniyetini temsil edenlerin kendi ilkeleriyle çeliştiği varsayılmıştır. İki yüz yıldır gelecekle ilgili […]

Dijital İmgenin Filistin Örneğinde Sömürüsü

Bu yazıda Filistin–İsrail meselesi özelinde dijital imgenin nasıl kurgulandığı ve sömürüldüğü, medya ve temsil mekanizmalarının gücü nasıl yansıttığı mercek altına alınmaktadır. İsrail’in iktidar ilişkilerini sürdürme çabaları dijital teknolojilerin etkisiyle şekillenirken Filistin imgesinin faşizme, ötekileştirmeye ve kurgusallığa tâbi tutuluşu incelenmektedir. İsrail, bölgesel ve küresel alanlarda gücünü sürdürebilme amacıyla hem maddî hem de medya düzleminde stratejik adımlar […]

Hakikat ve Maske

I. Her fikir, söylem, konuşma, hakikat iddiası taşır. Her akıl, düşündüğünün doğru olduğuna inanır; gücünü ve acziyetini bu inanca borçludur. Başlangıçta hakikat vardır, sonda da. Hem apaçık ortada (zâhir) hem sırdır (kendi özünde bâtındır). Hakikat, zâhirde ve bâtında, ehliyeti ve salahiyeti olmayana mahremdir; kendini peçeler. Hakikatin örtüsü, zâtiyet sırrının mahremiyetidir. Namahreme kapalıdır. Varlığı, gölgesi; hakikati, […]

“Arz–ı Mev’ûd” Bir Masal mı? İşgalin Teopolitiği

Filistin’in işgaline ve işgalcilerin Kudüs ve Mescidi Aksa’ya yönelik tacizlerine karşı bir başkaldırı olan 7 Ekim “Aksa Tufanı”, destansı bir direniş olmanın ötesinde birçok şeyi ifşa eden yapısıyla da dikkati çekti. Örnek olarak işgalci Siyonistlerin, küresel medya, sinema ve benzeri enstrümanların da yoğun desteğiyle yıllar yılı kendileri lehine oluşturdukları mazlum ve mağdur rolüne dayalı maskeyi […]

İnsanlık Hangi Aynada Görünür?

İsrailli savunma bakanı Gazze saldırılarından önce “İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz” diye bir açıklama yaptı. Bunu söylerken aslında insan haysiyetini askıya alacağını; gelenekler, dinler, uluslararası sözleşmeler savaşta neyi aşırılık görüyor, suç sayıyor ve yasaklıyorsa onları yapacağını ama bu eylemlerinden sorumlu tutulmaması gerektiğini bilinç altımıza işlemeye çalışıyordu. Ancak sivil halkın öldürülmesi, kamu ve kişilerin mallarının yağmalanması, şehirlerin yakılıp […]