Dijital İmgenin Filistin Örneğinde Sömürüsü

Bu yazıda Filistin–İsrail meselesi özelinde dijital imgenin nasıl kurgulandığı ve sömürüldüğü, medya ve temsil mekanizmalarının gücü nasıl yansıttığı mercek altına alınmaktadır. İsrail’in iktidar ilişkilerini sürdürme çabaları dijital teknolojilerin etkisiyle şekillenirken Filistin imgesinin faşizme, ötekileştirmeye ve kurgusallığa tâbi tutuluşu incelenmektedir. İsrail, bölgesel ve küresel alanlarda gücünü sürdürebilme amacıyla hem maddî hem de medya düzleminde stratejik adımlar […]

Hakikat ve Maske

I. Her fikir, söylem, konuşma, hakikat iddiası taşır. Her akıl, düşündüğünün doğru olduğuna inanır; gücünü ve acziyetini bu inanca borçludur. Başlangıçta hakikat vardır, sonda da. Hem apaçık ortada (zâhir) hem sırdır (kendi özünde bâtındır). Hakikat, zâhirde ve bâtında, ehliyeti ve salahiyeti olmayana mahremdir; kendini peçeler. Hakikatin örtüsü, zâtiyet sırrının mahremiyetidir. Namahreme kapalıdır. Varlığı, gölgesi; hakikati, […]

“Arz–ı Mev’ûd” Bir Masal mı? İşgalin Teopolitiği

Filistin’in işgaline ve işgalcilerin Kudüs ve Mescidi Aksa’ya yönelik tacizlerine karşı bir başkaldırı olan 7 Ekim “Aksa Tufanı”, destansı bir direniş olmanın ötesinde birçok şeyi ifşa eden yapısıyla da dikkati çekti. Örnek olarak işgalci Siyonistlerin, küresel medya, sinema ve benzeri enstrümanların da yoğun desteğiyle yıllar yılı kendileri lehine oluşturdukları mazlum ve mağdur rolüne dayalı maskeyi […]

İnsanlık Hangi Aynada Görünür?

İsrailli savunma bakanı Gazze saldırılarından önce “İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz” diye bir açıklama yaptı. Bunu söylerken aslında insan haysiyetini askıya alacağını; gelenekler, dinler, uluslararası sözleşmeler savaşta neyi aşırılık görüyor, suç sayıyor ve yasaklıyorsa onları yapacağını ama bu eylemlerinden sorumlu tutulmaması gerektiğini bilinç altımıza işlemeye çalışıyordu. Ancak sivil halkın öldürülmesi, kamu ve kişilerin mallarının yağmalanması, şehirlerin yakılıp […]

İsrail, Filistin ve İslam Dünyası Bir Kısır Döngünün Anatomisi

“İsrail Sorunu”na Sinematografik Bakabilmek “2008 yılının son günleriydi. İsrail, Gazze’yi vurdu. Yirmi iki günlük yoğun bir askeri operasyonun sonunda ortaya çıkan tablo korkunçtu. Çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu 1417 savunmasız Filistinli acımasızca katledildi. Her ne kadar bu operasyon kayıtlara ‘Gazze Savaşı’ olarak geçtiyse de teknik anlamda bu bir savaş olamazdı. Bir fanus akvaryumda balık tutmak ne kadar […]

Uluslararası Düzenin Siyasal Teolojisi

Siyasetin temel kavramlarının sekülerleşmiş teolojik kavramlar olduğunu söylen Carl Schmitt, egemenliği istisnaya karar verme gücü olarak tanımlar. Nasıl ki Tanrı, kendi yarattığı evrenin işleyiş yasalarında mucizeler yoluyla istisnalar yaratarak hükümranlığını sergiliyorsa; egemen de kendi oluşturduğu siyasal–hukukî düzenin yasalarını—ilkelerini, prensiplerini, normlarını—askıya alarak, bu düzenin içinde olağanüstü hâl durumu yaratarak, başında yer aldığı yasal düzenin dışına çıkarak […]

Gazze’nin Çığlığı ve Uluslararası Hukuk

Dünyanın gözü önünde yaklaşık yüz günden bu yana Siyonist İsrail’in Filistinlilere karşı Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle, bugün, çeşitli çevrelerde uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler’in (BM) ölümünden söz edilmektedir. Öyle ya, İsrail’in ölüm kusan uçaklarının, insansız hava araçlarının ve tanklarının insafına terk edilmiş olan Gazze’de Filistin halkının sessiz ölümü, aslında uluslararası hukukun ölümünü işaret etmiyor mu? […]

“Yahudi–Hıristiyan” Karşısında Gazze

Tarihsel olarak bakıldığında, her ne kadar Protestanlığın ortaya çıkışıyla birlikte Kitab–ı Mukaddes’in yerel dillere çevrilme sürecinde bir evveliyatı olsa da “Yahudi–Hıristiyan” terimi önce ilk kez Alman–Protestan teolojinin içinden doğar. Sonra ulus–devlet mantığı içine dahil edilerek farklı dönemlerde örnek olarak Fransa’da belli bir siyasal anlamı içerecek şekilde kullanılmaya başlanır. Son olarak 2000’li yılların başında Avrupa Anayasası […]

Gazze’nin “Ümmet Siyaseti”

İslam ümmeti nerede ve neden katledilen çaresiz Müslümanların yardımına koşmadı? İki milyar Müslüman, Kur’ân–ı Kerîm’de ve İslam tarihinde büyük saygı gören kutsal Mescid–i Aksa’yı korumak için neden gelmedi? Görünürdeki bu kayıtsızlık ve vicdansızlık, Müslümanların dindarlığındaki ve imkânlarındaki artışa dair pek çok göstergeyle nasıl uyumludur!.. Ümmet diye bir şey var mıdır? Müslümanların, elli kadar Müslüman devletin […]

Karanlığı Aydınlatacak Işık Gazze Katliamının Düşündürdükleri

Birkaç aydır İsrail’in Gazze’yi işgali ve hiçbir değer ve otorite tanımadan Filistinlileri katletmesini canlı yayından izliyoruz. Neredeyse dünyanın her yerinde kalabalık bir kitle bu durumdan rahatsızlığını şu veya bu şekilde dile getiren konuşmalar, gösteriler ve etkinlikler yaparak İsrail’in zulmünü telin ediyor. Hayasızca devam eden bu katliam hakkındaki tüm konuşmalar, hepimizin gözü önünde cereyan eden bir […]