Açık Oturum: Usûl/Asıl

Türker: Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili arkadaşlar, bugün Teklif Dergisi’nin yöntem/usûl başlıklı açık oturumuna başlıyoruz. Yöntem meselesi, hem klasik dönemde hem de modern dönemde tefekkürün ve bilimlerin merkezinde bulunuyor. Yönteme ilişkin mülahazalar; aynı zamanda bizim varoluşu, muhtelif mertebeleri ve seviyeleriyle nasıl anlayacağımıza dair yol haritasını belirleyen mülahazalardır. Bu sebeple yöntemi etraflıca tartışmamız gerekiyor. Meselenin bir diğer boyutu da […]

Açık Oturum: Gazze’den Sonra İnsanlığın Geleceği

Fazlıoğlu: Değerli dostlar, içinde yaşadığımız süreci dikkate alarak bu sayımızı Gazze’ye tahsis ettik. Gerçekten tüm insanların gözü önünde çok acı verici, insanlığımızdan utandırıcı, bir o kadar da sarsıcı bir olaya şahitlik ediyoruz. Daha önce de hiç şüphesiz tarihte bu tür büyük vahşi vakalar, yıkımlar oldu. Asurların, Perslerin, İskender’in, Romalıların, Moğolların, Haçlıların, vb. sebep olduğu büyük […]

Açık Oturum: Tarih

Görgün: Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar hoş geldiniz, en son temeddünü konuşmuştuk; ama temeddün, aynı zamanda zaman boyutu olan bir süreç. Bu bizi ister istemez zamanın somutlaşmış hali olarak tarihi müzakere etmeye sevk etti. Tarihin kendisi, kendi başına önemli bir konu olmakla birlikte bizim bugün tarihle ilgilenmemizin özel bir sebebi daha kendisini gösteriyor: Bugün mevcut tarih anlatılarıyla […]

Açık Oturum: Mükellefiyet

Ahmet Ayhan Çitil, İbrahim Halil Üçer, İhsan Fazlıoğlu, Ömer Türker, Tahsin Görgün İhsan Fazlıoğlu: Müsaadenizle şöyle bir soruyla başlayalım: “İnsan nedir?” ve bir şekilde tanımlanan “insan için iyi, doğru ve güzel nedir?” sorularını yanıtlamadan yükümlülük kavramı üzerine konuşabilir miyiz? Buyurunuz. Tahsin Görgün: Evet, bir defa mükellefiyetten bahsetmek için itibarların oluşması gerekir ve biz ancak taayyün etmiş itibarlar […]