Neden Bağıntısı, Kuantum ve Özgürlük

Baha Zafer

Baha ZaferSoruları peş peşe dizmek ile başlayabiliriz: Neden bağıntısı gerekli midir? Algı ve duyumlamanın belirli bir işlevi (ergon) yerine getirmesi için neden bağıntısı olmalı mıdır? Daha derinde yatan sorulara doğru da yol almak mümkün: Neden bağıntısı temelde doğrular (truths) veya önermeler (propositions) arasında bir “mantıksal ilişki (logical relations)” midir, yoksa şeyler (fiziksel cisimler) arasında “gerçek ilişki (real relation)” midir? Şeyler arasında bir ilişkiyse, ne tür şeyler mevzu bahistir: Olgular (facts) mı yoksa olaylar (events) mı? Bir diğer taraftan ise, bazı olgu ve olayların düzen sırasını takip edebiliyor iken bazı olgu ve olayların düzen sırasının takip edilememesinin altında yatan bir gereklilik var mıdır? Yokluk neden olabilir mi? Son olarak neden bağıntısı ile zaman arasında bir ilişki var mıdır? Soruları dizmek kolay iken bir açıklama içinde tutmak çok kolay görünmemektedir. 

Neden bağıntısının gereksizliği ya da eskimişliği üzerine iki iddia ortaya atılmıştır. Daha yakın tarihli çalışmada Bernard Russell (1913) neden bağıntısının eskimiş olduğundan ve bilimin gelişim basamaklarında artık bu tip bir bağıntının kullanımını görmediğimizi ileri sürmektedir. Temel fizikte neden bağıntısı gerekli değildir ve bilimsel olarak geçersizdir. Russell, Newton Mekaniği ve Maxwell Elektromanyetik Teorisi’nin yanı sıra Einstein’ın Özel ve Genel Görelilik teorileri de dâhil olmak üzere modern fiziğin, doğal dünyayı matematik aracılığıyla fonksiyonlar ve denklemlerle tanımladığına dikkat çeker. Ne “neden” ve “etki” ifadeleri, ne de “itme”, “çekme” gibi nedene dayalı bağıntıları ifade eden diğer fiiller hiçbir denklemde bulunmaz. Fizik yasaları matematik operatörler içinde kütle, enerji, konum ve hız gibi belirli niceliklerin zaman içinde nasıl değişip değişmediğini basitçe tanımlar. Russell’in bu görüşünü neden bağıntısını geçersiz kılan bir argüman olarak görmek, ancak metafizik yaklaşımlarda kullanılan kavramsal yapıların yalnızca mevcut en iyi fizik teorilerimiz içindeki temel değişkenlere (kütle, spin vb.) indirgenmesi gerektiğini varsaymak gerekir. 
Makalenin devamını okumak için Abone Olun