Apartheid ve Uluslararası Hukuk Siyonizm’in Ürettiği Irk Ayrımcılığı Üzerine

Irk ayrımcılığı, yüzyıllara yayılan pratiğiyle “öteki” yaratan ve onu baskılayan en önemli araç olmuştur. Ne Rosa Parks’ın meşhur “Otobüs Eylemi” ne de Malcolm X’in “Haccı” onu toplumsal bir vakıa olmaktan çıkarmaya yetmiştir. Ancak ırk ayrımcılığının hukuk temelli ve kamu politikasının bir parçası olarak yapılması, ırkçılığın kökleşmesi açısından katalizör vazifesi görmüştür. Nitekim Nazi Almanya’sında ırkçı politikaları […]

Felaketi Anlamak, Anlamlandırmak ve Kavramak Nekbe ve Nekse

يا‭ ‬فلسطينُ‭ ‬اصطليها‭ ‬نكبةً هاجها‭ ‬للقومِ‭ ‬عَهْدٌ‭ ‬مُضطرِمْ …. فكأَنَّا‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬مُلتَقى‭ ‬ نكبةٍ‭ ‬تَطغَى،‭ ‬وأُخرى‭ ‬تَسْتَجِمْ Ah Filistin! Tekrar yeni bir Nekbe/felaket ile yanıyorsun! Yeniden ateşli bir kader senin halkını bekliyor! ……. Sanki sana nöbetleşe uğramak üzre bir dizi nekbenin sırada beklediğini görüyorum, peşini bırakmıyorlar: birisi azarken bir sonraki sırasını bekliyor! —Ahmed Muharrem […]

Deconstructing Zionism Kitabı Üzerine

İslâm dünyasının kanayan yarası Filistin meselesi, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının 7 Ekim 2023’te İzzeddin el–Kassam Tugayları’nın gerçekleştirdiği “Aksa Tufanı” operasyonu sonrası şiddetlenerek artmasıyla yeniden gündemimizin en önemli maddelerinden biri hâline geldi. İsrail’in Filistinli direnişçilerin meşru müdafaa eylemlerini bahane ederek perçinlediği saldırgan tavrı, yalnızca Müslüman coğrafyada değil; neredeyse tüm ülkelerde tepkiye sebep oldu. Vicdan sahipleri, İsrail’in […]

Abdülvehhâb el-Messiri ve Siyonizm Eleştirisi

Genel Çerçeve, Düşünsel Arka Plan Abdulvahab el–Messiri, uzun yıllara yayılan entelektüel kariyerinde modernizmden Siyonizm’e, postmodernizmden sekülerizme, hümanizmden Müslüman siyasî düşüncesine ve Filistin meselesinin çeşitli bileşenlerini kapsayan geniş bir yelpazede altmışa yakın kitap ve çok sayıda makale kaleme almayı başarmış önemli bir isimdir. Ayrıca Filistin edebiyatı alanında da çalışmalar yapmış; hikâye, şiir ve çocuk kitapları kaleme […]

Teoman Duralı’nın “Çağdaş Küresel Medeniyet” Analizi Üzerine

Son yüz yıldır tüm insanlığın şahit olduğu Batı eksenli askerî, siyasî ve kültürel emperyalizmin Batı düşüncesinin ve medeniyetinin bir uzantısı olup olmadığı, Aydınlanma değerleri ile uygulamalar arasında bir çelişkinin bulunup bulunmadığı bilhassa Müslümanlar ve Batı dışı toplumlar tarafından tartışılmıştır. Bu tartışmalarda genellikle Batı medeniyetini temsil edenlerin kendi ilkeleriyle çeliştiği varsayılmıştır. İki yüz yıldır gelecekle ilgili […]