Eyüp Al

Eyüp Al

sayi14-twitter-web.
Dijital İmgenin Filistin Örneğinde Sömürüsü

Bu yazıda Filistin–İsrail meselesi özelinde dijital imgenin nasıl kurgulandığı ve sömürüldüğü, medya ve temsil mekanizmalarının gücü nasıl yansıttığı mercek altına alınmaktadır. İsrail’in iktidar ilişkilerini sürdürme çabaları dijital teknolojilerin etkisiyle şekillenirken

Son Yazılar

Irk ayrımcılığı, yüzyıllara yayılan pratiğiyle “öteki” yaratan ve onu baskılayan en önemli araç olmuştur. Ne

يا‭ ‬فلسطينُ‭ ‬اصطليها‭ ‬نكبةً هاجها‭ ‬للقومِ‭ ‬عَهْدٌ‭ ‬مُضطرِمْ …. فكأَنَّا‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬مُلتَقى‭ ‬ نكبةٍ‭

İslâm dünyasının kanayan yarası Filistin meselesi, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının 7 Ekim 2023’te İzzeddin el–Kassam

Genel Çerçeve, Düşünsel Arka Plan Abdulvahab el–Messiri, uzun yıllara yayılan entelektüel kariyerinde modernizmden Siyonizm’e, postmodernizmden

Son yüz yıldır tüm insanlığın şahit olduğu Batı eksenli askerî, siyasî ve kültürel emperyalizmin Batı