Jean-Luc Marion’da Negatif Kesinlikler

Fransızcadan çevrilen çalışmanın beş bölümü, 2001’den beri yazılmış farklı makalelerin gözden geçirilmiş ve zenginleştirilmiş versiyonlarından oluşur. Çağdaş fenomenolojin en önemli isimlerinden Jean-Luc Marion, daha önce veriliş ve doygun fenomenler hakkında vardığı sonuçları bu sefer “negatif kesinlik” kavramı açısından ele alır. İfadenin kendisi tamamen özgün olan giriş ve sonuçta yer alır. Kitabın temel gayesi kesinliğin mutlaka […]

M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, suivi de notes de travail (Görünür ve Görünmez, çalışma notları)

Maurice Merleau-Ponty son büyük eseri olan Görünür ve Görünmez’i tamamlayamadan 3 Mayıs 1961’de erken yaşta hayatını kaybetmiştir. Görünür ve Görünmez başlığını vermek istediği eserinin yazımına ölümünden iki yıl önce başlamıştır. Söz konusu projenin 1959 öncesi elyazmalarındaki muhtemel başlıkları Hakikatin Soykütüğü ve Hakikatin Kökeni’dir.  Merleau-Ponty’nin ölümünden sonra Claude Lefort’un yayına hazırladığı kitabın dört ana bölümü şunlardır: […]