Sayı 6: İnsan

Ahmet Ayhan Çitil  Ahmet Dağ  Ahmet Demirhan  Ahmet Faruk Çağlar  Dursun Çiçek • Ekrem Demirli  Enver Gülşen  Esra Kartal Soysal  Faruk Karaarslan  Hasan Aycın • İbrahim Halil Üçer  İhsan Fazlıoğlu  Kasım Küçükalp  Mehmet Zahit Tiryaki  Muhammed Bedirhan  Ömer Türker  Tahsin Görgün Tuba Erkoç Baydar

…doğal bir varlıktır: doğal olandan taşandır.
…beşerdir; varlığı temaşa edebilen göz bebeğidir.
…Cenab-ı Hakk’ın yeryüzündeki halifesidir; çok zalimdir.
…eşref-i mahlukâttır; sınırsızca düştükçe düşebilendir.
…her şeyi bilmeyi uman ve bunu kendine yakıştırandır; kendisine meçhul kalandır.
…unutandır; hatırlayandır.
…unutmamak üzere kaydedebilendir; unutabilmek için kaydedendir.
…haddi aşandır; takvayı umandır.
…özgürdür; talihin elinde oyuncaktır.
…yeryüzünde yaşayan bir canlı türüdür; tek yeryüzünde sonsuz dünyalar kurabilendir.
…yıkan ve yok edendir; kuran ve îmar edendir.
…savaşandır; barışın umududur.
…kendi sûretinde bir makine var kılmayı umandır; kendini var kılmayı umduğu makine suretinde anlayandır.
…bunların hepsidir; bunların hiçbirisidir.
Teklif, varoluşumuza temel teşkil eden temalarla ilgili sorgulama sürecini bu kez insan temasıyla sürdürüyor.

AÇIK OTURUM

Ahmet Ayhan Çitil, Dursun Çiçek, İbrahim Halil Üçer, İhsan Fazlıoğlu, Ömer Türker, Tahsin Görgün

SÜTUNLAR

ELEŞTİRİ

KİTABİYÂT