Sayı 16: Dünya

Ahmet Ayhan Çitil Ali Utku Baha Zafer Deniz Kurtyilmaz Dursun Çiçek Elif Erdemir Enis Doko Enver Gülşen Habip Türker Haci Bayram Başer İbrahim Halil Üçer İhsan Fazlioğlu Kasim Küçükalp Necdet Subaşi Ömer Türker Özkan Gözel Şevket Kotan Tahsin Görgün

Dünya; mümkün olan dünyalardan birisidir, belki de en iyisidir. 

Dünya; karanlık bir kuyudur, içine istemeden düşmüşüzdür, nasıl çıkılacağını da bilmiyoruzdur.

Dünya; bir nesneler ve olgular toplamına indirgenemez, o yaşanandır. 

Dünya; yerküredir, yerkürenin içinde olduğu yıldız sistemidir, güneş sisteminin içinde olduğu galaksidir, galaksileri içeren evrendir. Belki de bu evrenlerden de bir sürü vardır. 

Her dilin, her kültürün, her medeniyetin dünya tasavvuru ayrıdır. 

Dünya tasavvurları ne kadar farklı olursa olsun hepsini içeren bir asıl dünya vardır. 

Kendimizi nasıl bir dünyada konumlandırdığımızdan daha önemli bir siyasî soru yoktur. Siyaset, insanları belli bir dünyada konumlandırma ve rızalarını kazanma işidir. 

Teklif, varoluşumuza temel teşkil eden temalarla ilgili sorgulama sürecini bu kez dünya temasıyla sürdürüyor. 

AÇIK OTURUM

İbrahim Halil Üçer, İhsan Fazlıoğlu, Ömer Türker, Tahsin Görgün

SÜTUNLAR

KİTABİYÂT