Yusuf Has Hacib

Yusuf Has Hacib

Kutadgu Bilig’ten Beyliğe Yaraşan Bir Beyin Nasıl Olması Gerektiğini Söyler

Hakan dedi: Söylemek istediğim Şudur, işte şimdi soruyorum Yarattı insanoğlunu bir olan Allah Büyük var, küçük var, iyi ve kötü Yoksul, zengin, bilgili ya da bilgisiz Tam söyle, küstahı var

Son Yazılar

Ahmet Ayhan Çitil: Teklif dergisinin “Siyaset” başlıklı sayısının açık oturumu için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

[/dflip Türker: Bismillah ve bihi nesta‘în. Adalet kelimesi, neredeyse dinî ve felsefî tüm bilimlerde terminolojik

Fazlıoğlu: Şöyle başlayabiliriz: Bir şey hakkında yargıda bulunmak, o şeyin tasavvurunun uzantısı olduğuna göre öncelikle

Çitil: Sevgili arkadaşlar, açık oturumlarımızın üçüncüsünde buluşmuş durumdayız. Okurlarımıza da hatırlatmak üzere ilk sayımız mükellefiyet,

İhsan Fazlıoğlu: Gerçeklik dediğimiz şey bir soru konusu kılınacaksa öncelikle bu gerçekliği idrâk eden, bu

333. Medenîleşmiş uluslar kadar barbar olan bütün uluslar da zaman ve mekân bakımından birbirlerinden uzak