Bâtınilik ve Akademi Batı Kültürünün Reddedilmiş Bilgisi Kitabı Üzerine

1 Aydınlanma düşüncesinin tarihi, modern Batı düşüncesi açısından aynı zamanda ilerlemenin, çağdaşlaşmanın, sekülerleşmenin, özneleşmenin de tarihidir. Bununla birlikte Aydınlanma tarihi, ilkelin, geri(ci)liğin, çağdışının, fosil olanın, tarihin dışına atılanın, ötekinin de tarihidir. Protestanlaşma–Aydınlanma sürecinde oluşan modern metafizikle beraber sadece yeni bir bilim, yeni bir din, yeni bir ahlâk, yeni bir Tanrı anlayışı değil aynı zamanda yeni […]

Müphemliğin Şiddeti

Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız bakıp başkasının başkayla kurduğu bağlantıya aşka dair diyoruz ilk anı bu olmalı […] Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız başkalarının düşünceleriyle değil. —İsmet Özel, Sebeb–i  Telif   Cemil Meriç, Türk aydınının doğuya olan husumetine rağmen zaman zaman vakitsizce gelen doğu iştiyakını şu şekilde izah eder: Şark düşmanı intelijansiyamızın, Şarklı bir hakîme karşı beslediği […]