Açık Oturum: Dünya

Görgün: Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Teklif Dergisi’nin yeni konusunu müzakere etmek için bir araya geldik. Önemli sorunlarımızı tespit ederken genellikle bir referans çerçevesi, bir atıf noktası bulma sıkıntısı yaşadığımız açık. Bu noktada karşımıza çok farklı alternatifler çıkıyor. Bu alternatifler arasında hem klasik İslam düşüncesini hem de modern düşünceyi dikkate aldığımızda merkezî bir kavram ön plana […]