Feyerabend ve Against Method

Klasik dönemde ilk felsefe olan metafiziğin imkânına dair modern dönemde duyulan şüpheden sonra felsefî etkinlik, bütünlüğünü yitirmiş ve bir meşruiyet krizine girmiştir. Bunun bir neticesi olarak da felsefî etkinlik, felsefe olarak felsefeden ziyade “…’nın felsefesine dönüşmüştür. Yirminci yüzyılda bunların en önemlilerinden birisi bilim felsefesi olmuştur ki bazı filozoflara göre bu alan felsefenin yegâne var olma […]