Açık Oturum: Tarih

Görgün: Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar hoş geldiniz, en son temeddünü konuşmuştuk; ama temeddün, aynı zamanda zaman boyutu olan bir süreç. Bu bizi ister istemez zamanın somutlaşmış hali olarak tarihi müzakere etmeye sevk etti. Tarihin kendisi, kendi başına önemli bir konu olmakla birlikte bizim bugün tarihle ilgilenmemizin özel bir sebebi daha kendisini gösteriyor: Bugün mevcut tarih anlatılarıyla […]