Açık Oturum: Mükellefiyet

Ahmet Ayhan Çitil, İbrahim Halil Üçer, İhsan Fazlıoğlu, Ömer Türker, Tahsin Görgün İhsan Fazlıoğlu: Müsaadenizle şöyle bir soruyla başlayalım: “İnsan nedir?” ve bir şekilde tanımlanan “insan için iyi, doğru ve güzel nedir?” sorularını yanıtlamadan yükümlülük kavramı üzerine konuşabilir miyiz? Buyurunuz. Tahsin Görgün: Evet, bir defa mükellefiyetten bahsetmek için itibarların oluşması gerekir ve biz ancak taayyün etmiş itibarlar […]