Açık Oturum: Gerçeklik

İhsan Fazlıoğlu: Gerçeklik dediğimiz şey bir soru konusu kılınacaksa öncelikle bu gerçekliği idrâk eden, bu gerçeklik üzerine konuşan insanın ve idrâk imkânlarının yani kognitif(bilişsel) yapısının konuşulması gerekir diye düşünüyorum. Tahsin Görgün: Gerçeklik hakkında konuşurken insanın konuya kendisi ile başlamasının, ilk bakışta hep şikâyet ettiğimiz Kartezyen tavra düşme riski var. Nitekim bu tavır Gerçeklik’i özne’nin kararına […]